Vilka är DeliVerde?

DeliVerde är ett Åbobaserat familjeföretag som är känt för sina kvalitetsörter, -sallater och -grönsaker. Trädgården har i flera års tid varit en ledstjärna i Finland och har belönats som kvalitetsproducent. Trädgårdsverksamheten har utvecklats i mer än tjugo år så att alla ska ha möjlighet till näringsrik mat av hög kvalitet.

Vad odlar man i DeliVerdes trädgårdar?

I trädgården odlar vi 30 olika örter och 10 olika sallater. Dessutom odlar vi ett femtiotal grönsakssorter på friland på sommaren.

Var kan man köpa DeliVerdes produkter?

DeliVerdes örter, sallater och grönsaker kan köpas i K- och S-gruppens butiker i hela Finland.
Vi har samarbetat med många restauranger i flera år. DeliVerdes produkter går att smaka åtminstone på flera restauranger i Åbo- och Helsingforsregionen.

Hur får man sallat att hålla längre i hemmet? Och örter? Var bör man förvara dem?

Sallater förvaras bäst i kylskåp. Örter bör förvaras i rumstemperatur så att de inte fryser. Örter i krukor är levande växter och därför känsliga för kyla.

Hur odlas DeliVerdes örter och sallater?

Örterna, sallaterna och grönsakerna odlas i DeliVerdes trädgårdar med respekt för miljön. Varje dag arbetar fyra trädgårdsmästare, en hortonom och ett trettiotal trädgårdsarbetare i trädgården. Många dagliga sysslor, som bevattning och förpackning, görs till stor del för hand.

Hur miljövänlig är odlingen?

För oss är miljövänlighet en mycket viktig fråga. Våra trädgårdar ger inte upphov till något spillvatten, då vattnet återvinns till 100 procent. Vi producerar värmen i vår egen förbränningsanläggning för förnybar energi, där vi använder trämjölsavfall från möbelindustrin som bränsle. I växthusen använder vi bara biologisk bekämpning, dvs. vid bekämpningen av skadedjur använder vi levande organismer (kryp) istället för kemiska bekämpningsmedel. Vid odlingen av växter använder vi solens värme och ljus effektivt.

Vi har tagit ett steg i grön riktning och gått över till kolneutral avfallshantering där vi kompenserar vårt kolavtryck. I vår trädgård använder vi bara förnybar energi.

Behöver man skölja inhemska sallater och örter innan man använder dem?

Nej, det behöver man inte. Sallaterna och örterna är så rena att man kan äta dem direkt från påsen som de är. Vid odlingen används inga kemiska bekämpningsmedel.

Hur känner man igen en färsk ört och sallat?

Färsk sallat har krispiga och spröda blad, de har fortfarande vätskespänning. Sallatsbladen är vackra och känns bra i munnen. Färska örter är spänstiga och ser vackra ut.

Hur förebygger DeliVerde matsvinn?

Matsvinnet i trädgårdarna är minimalt, då vi odlar örterna, sallaterna och grönsakerna mycket noggrant och välplanerat, har en mycket bred kundkrets och donerar andrasorteringsprodukter direkt till hjälporganisationen Operaatio Ruokakassi. Våra återförslutningsbara sallats- och ruccolapåsar förhindrar också svinn, då produkterna förblir färska och krispiga längre i dem.

Hur bekämpar ni skadeinsekter i växthuset?

Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel i växthusen, utan enbart biologisk bekämpning. Skadedjuren bekämpas alltså med hjälp av andra kryp. DeliVerdes växthus har en egen trädgårdsmästare som fokuserar på just biologisk bekämpning. Biologisk bekämpning är miljövänligare, säkrare och effektivare än kemisk bekämpning.

Odlar ni något på friland? Har ni åkrarna i träda eller använder ni andra naturliga sätt för att berika jorden såsom växelbruk?

‪I DeliVerdes trädgårdar odlar vi olika grönsaker och rotfrukter på friland för detaljhandeln och restauranger. ‪På åkern odlar vi olika växter på olika platser varje år så att marken inte utarmas. Vi tillämpar alltså växelbruk. En del av åkrarna ligger alltid i träda. Hos oss är frilandsodlingen mycket liten. Torv och växtavfall från växthusen komposteras och kompostmullen används på åkrarna. Mullen berikar jorden.

Hur gödslar ni örterna och sallaterna? Vad innehåller gödningsmedlen?

‪I odlingsskedet använder vi skräddarsydda gödningsmedel för varje växt. Huvudnäringsämnena i dessa gödningsmedel är kväve, kalium och fosfor samt spårämnen. Skräddarsydda gödningsmedel innebär att vi tagit fram ett optimerat recept för varje växt för att säkerställa att växten får rätt mängd av de näringsämnen den behöver, inte för mycket och inte för lite. I växthusen använder vi gödningsmedel från Kekkilä och på åkrarna från Yara. Båda är inhemska certifierade produkter.

Hur stor del av er produktion sker i växthus och använder de någon slags återvinning av vatten?

90 procent av vår produktion sker i växthus. Vattnet som används för att odla sallater, örter och grönsaker i växthusen återvinns till 100 procent, dvs. det uppstår inget spillvatten.

Varför förpackas DeliVerdes sallater och grönsaker i plast och inte i något annat biologiskt nedbrytbart material?

Vi strävar efter att inte har några som helst avfall från våra förpackningar på lång sikt. Vi undersöker biologiskt nedbrytbara material hela tiden och hoppas att vi ska hitta alternativ som passar våra produkter. Än har vi inte hittat biologiskt nedbrytbara förpackningar som sallaterna verkligen skulle hålla i. Med våra nya förslutningsbara påsar har vi tagit ett steg i rätt riktning. Eftersom förpackningarna är återanvändningsbara förlängs deras livslängd, vilket minskar mängden plastavfall. Påsen är 100 procent återvinningsbar. Vi vill också vara föregångare när det gäller förpackningar.

Vi drömmer om att våra kunder någon gång ska kunna köpa sallater och grönsaker i lösvikt i en egen påse. Det skulle kunna vara en återanvändningsbar och återförslutningsbar sallatspåse med pant som kunden köper med sallaten. Därefter kan kunden alltid köpa sallaten i samma påse. I DeliVerdes sallatsshoppar i Åbo och Jyväskylä kan man redan nu köpa sallater och grönsaker i lösvikt.

Är krukorna biologiskt nedbrytbara och hur återvinns de? Om inte, tänker ni börja använda sådana?

Vi strävar efter att inte har några som helst avfall från våra förpackningar på lång sikt. Just nu testar vi just biologiskt nedbrytbara krukor, men de tar ganska lång tid att förmultna. Vi letar fortfarande efter alternativ som passar oss.